Rozkład przestrzenny

spi2010-12

Przedziały ostrości suszy atmosferycznej Wartości SPI
normalny (0,5 ÷ -0,5)
umiarkowanie suchy [-0,5 ÷ -1,5)
bardzo suchy [-1,5 ÷ -2)
ekstremalnie suchy ≤ -2