PROGNOSTYCZNO-OPERACYJNY SYSTEM UDOSTĘPNIANIA CHARAKTERYSTYK SUSZY

POSUCH@

 

Strona POSUCH@ prowadzona jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy . Zrealizowana została w ramach Projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” akronim KLIMAT, podzadania “Doskonalenie metod prognoz hydrologicznych i ich wykorzystania do oceny zagrożeń w warunkach zmienności klimatu” (POIG.01.03.01-14-011/08).

Głównym celem serwisu jest udostępnianie informacji zawierających charakterystyki susz obejmujące identyfikacje suszy, ocenę jej intensywności oraz prognozę.

Serwis złożony jest z części prognostyczno-operacyjnej, którego bazę stanowi system oceny i prognozy rozwoju suszy oraz opisu susz historycznych.