Wskaźniki opisu suszy

Zestawienie wskaźników oceny suszy oraz ich wartości progowych

 
Nazwa Wymagane parametry Skala czasowa, jednostki Opis Wartości progowe
WSKAŹNIKI METEOROLOGICZNE

SPI

Wskaźnik standaryzowanego opadu

opad

miesiąc

[mm]

Standaryzowana wartość odchylenia sumy miesięcznej opadów od normy wieloletniej.

Przedziały ostrości suszy atmosferycznej

Wartości SPI

normalny

(0,5 ÷ -0,5)

umiarkowanie suchy

[0,5 ÷ -1,5)

bardzo suchy

[-1,5 ÷ -2)

ekstremalnie suchy

≤ -2

EDI

Efektywny wskaźnik suszy

opad

doba

[mm]

Ilościowa ocena deficytu opadów.

Przedziały warunków wilgotnościowych

Wartości EDI

bardzo mokre

≥1.5

mokre

(1.5 ÷ 0.7]

normalne

(0.7 ÷ - 0.7)

suche

[-0.7 ÷-1.5)

bardzo suche

≤ -1.5

WSKAŹNIKI HYDROLOGICZNE

FDC

Krzywa sum czasów trwania przepływów

przepływ

doba

[m3/s]

Wskaźnik FDC słuzy do oceny obecnego reżimu hydrologicznego w stosunku do całego okresu obserwacji.

Przedziały warunków wilgotnościowych

Przedziały FDC

bardzo mokre

(0 - 10 %]

mokre

(10 - 25%]

normalne

(25 - 75%]

suche

75 - 90%]

bardzo suche

(90 -100%]

Niżówka przepływ

doba

[m3/s]

Okresy niżówkowe charakteryzowane są parametrami: czasem trwania, objętością niedoboru przepływu, przepływem najniższym.

Podatność na występowanie suszy hydrolgoicznej

ppDv>0 *

niska

≥ 75 %

średnia

[75 ÷ 25 %]

wysoka

≤ 25%


*Prawdopodobieństwo wystąpienia objętości niedoboru przepływu nizówki większej od zera

Źródła:

Friederichs P., Hense A. 2008, A Probabilistic Forecast Approach for Daily Precipitation Totals, and Forecasting, volume 23.
Gibbs, W.J.; and J.V. Maher. 1967. Rainfall deciles as drought indicators. Bureau of Meteorology Bulletin No. 48, Commonwealth of Australia, Melbourne.
Jakubowski W., 1997. Rozkłady niżówki-program komputerowy.
Kaczmarek Z., 1970, Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, Wydawnictwo komunikacji i Łączności, Warszawa.
Łabędzki L., Bąk B., 2002. Minitoring suszy za pomocą standaryzowanego opadu. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2(5), 9-19.
Lambor J., 1962, Metody prognoz hydrologicznych, Warszawa
McKee, T.B.; N.J. Doesken; and J. Kleist. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Preprints, 8th Conference on Applied Climatology, pp. 179–184. January 17–22, Anaheim, California.
Tokarczyk T., 2008. Wskaźniki oceny suszy stosowane w Polsce i na świecie W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Wyd. PAN O. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury wsi, Kraków.