Opis susz w okresie 1966-2005

Przedmiotem szerszych studiów był okres od 1966-2005. Dla tego okresu przeprowadzono klasyfikację susz atmosferycznych i hydrologicznych dla wybranych stacji opadowych i zlewni cząstkowych. Klasyfikacja lat suchych ze względu na suszę atmosferyczną została przeprowadzona wg Kaczorowskiej. Za rok lub sezon suchy przyjmuje taki, w którym opady wynoszą poniżej 90% średniej sumy z wielolecia - przyjmowanej jako norma (90-110%). W tym wyróżnia się kategorie: suchy - od 75 do 89%, bardzo suchy - od 50 do 74%, skrajnie suchy – opad poniżej 50% normy. Dla okresów miesięcznych za miesiąc przeciętny przyjmuje się ten z opadem od 75 do 125% normy, suchy – od 50 do 74%, bardzo suchy - od 25 do 49%, a skrajnie suchy – opad poniżej 25% normy. Lata, w których wystąpiły miesiące skrajnie suche w większości badanych zlewni to: 1969, 1972, 1974-76, 1982, 1984, 1988, 1994, 1996-97 oraz 2005-2006. Natomiast miesiące bardzo suche pojawiają się znacznie częściej i prawie we wszystkich latach pojawiły się one na więcej niż 50% badanych zlewni, z wyjątkiem lat 1967, 1970, 1988.

Miesiące skrajnie suche

Susza hydrologiczna utożsamiana jest najczęściej ze znacznym obniżaniem stanów wody w rzekach i studniach. Susze hydrologiczne scharakteryzowano niżówką maksymalną, która wystąpiła w wieloleciu 1966-2005.Największe wartości objętości niedoborów przepływów w okresach niżówek notowane były w latach 1969-1970, 1983-1984, 1990-1993 oraz 2003. Były to niżówki długotrwające, od 114 dni (rzeka Wieprz, wodowskaz Zwierzyniec) do 963 dni (rzeka Przemsza, wodowskaz Przeczyce).

Zmienność przestrzenna objętości niedoboru przepływu i czasu trwania niżówki ekstremalnej


Występowanie kolejnych faz rozwoju suszy obserwowano w latach 1969, 1982, 1989, 1992, 2002. Wtedy to wystąpiła kontunuacja suszy od suszy atmosferycznej do suszy hydrologicznej.

Źródła:

Jakubowski W., 1997: Rozkłady niżówki - program komputerowy.
Jakubowski W., Tokarczyk T., 2008, Czasowa zmienność intensywności niżówek w zlewni Nysy Kłodzkiej. W: Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska – kierunki badań i problemy (red. A. Dubicki). Wydawnictwo IMGW, s. Monografie, Warszawa.
Lorenc H. (red.), 2005. Atlas Klimatu Polski. Wyd. IMGW, Warszawa.
Tokarczyk T., Adynkiewicz-Piragas M., Otop I., Bogusz A., 2008. Susze na obszarze dorzecza Odry. W: Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska – kierunki badań i problemy (red. A. Dubicki). Wydawnictwo IMGW, s. Monografie, Warszawa.