Schemat systemu

Prognostyczno-operacyjny system udostępniania charakterystyk suszy jest ukierunkowany na dostarczanie wybranych informacji dotyczących wykrywania, analizy intensywności i czasu trwania oraz oceny podatności i prognozy zagrożenia wystąpienia suszy meteorologicznej i hydrologicznej. Podstawę systemu stanowią operacyjnie wyznaczane wartości wybranych wskaźników meteorologicznych i hydrologicznych

EDI –detekcja suszy meteorologicznej, analiza intensywności i czasu trwania suszy, prezentacja czasowej zmienności warunków wilgotnościowych, prognoza krótkoterminowa warunków wilgotnościowych

SPI – prezentacja przestrzennej zmienności warunków wilgotnościowych, określenie podatności regionalnej na występowanie suszy meteorologicznej

FDC – wyznaczenie okresów wystąpienia suszy hydrologicznej, analiza intensywności i czasu trwania suszy, prezentacja czasowej zmienności warunków wilgotnościowych, prognoza krótkoterminowa warunków wilgotnościowych

NIZOWKA – prezentacja przestrzennej zmienności warunków wilgotnościowych, określenie podatności regionalnej na występowanie suszy hydrologicznej.

Wyniki przestawiane są w postaci przebiegów czasowych bieżących warunków wilgotnościowych pozwalających na wykrycie, analizę intensywności i czasu trwania suszy meteorologicznej i suszy hydrologicznej w wybranych stacjach meteorologicznych  i stacjach hydrologicznych oraz w postaci map rozkładu przestrzennego warunków wilgotnościowych pozwalających na ocenę zasięgu przestrzennego suszy meteorologicznej.

Prognoza suszy realizowana jest w postaci prognozy krótkoterminowej (3-dniowej) warunków wilgotnościowych wpisanych w aktualny przebieg wartości wskaźnika EDI, co ilustruje prognozę rozwoju suszy.  Długoterminowa prognoza zagrożenia suszą przedstawiona jest w 4-stopniowej skali zagrożenia (brak, małe, umiarkowane, duże) uzależnionej od panujących warunków wilgotnościowych i podatności klimatycznej na występowanie susz.

Zadaniem systemu jest ocena zagrożenia suszą na podstawie operacyjnie wyznaczanych wskaźników meteorologicznych i hydrologicznych.

System złożony jest z aplikacji informatycznych stanowiących poszczególne moduły funkcyjne:

  • asymilacja danych: operacyjnych z Systemu Hydrologii (SH), historycznych z Centralną Bazą Danych Historycznych (CBDH), przestrzennych z cyfrowej mapy podziału hydrograficznego Polski (MPHP)
  • analiza danych i przetwarzanie informacji: szacowanie wartości wybranych wskaźników, oznaczenie podatności na susze, ocena zagrożenia suszą, prognoza rozwoju suszy
  • wizualizacji wyników i generowanie produktów końcowych

 

Schemat architektury systemu oceny i prognozy zagrożenia suszą

 

Do oceny zagrożenia suszą wybrano zlewnie cząstkowe zlokalizowane w różnych regionach geograficznych i klimatycznych Polski.

Lokalizacja wybranych zlewni cząstkowych na tle regionów klimatycznych wg Wosia

Lokalizacja wybranych stacji opadowych